Privacy Verklaring FrJoYg

 

Contactgegevens


Emailadres: website@moniquegroenenboom.nl
Contactpersoon: Monique Groenenboom

Ik realiseer mij dat privacy heel belangrijk voor iedereen is en neem daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij denkt dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met mij op  via de bovenstaande gegevens.

Normaliter verwerk via de contact formulieren van mijn website alleen je naam, je email adres en je bericht.

De door jou hierboven genoemde opgegeven informatie en/of ontvangen e-mails sla ik op vanaf het moment dat ik jouw eerste email aanvraag ontvangen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens?
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Het correct afhandelen van jouw aanvraag via email of het contact formulier op de website.
* In het geval er sprake is van een overeenkomst waarbij jij gebruik maakt van mijn diensten, dan vraag ik -en verwerk ik de data- waarin eveneens jouw:
* Adresgegevens (voor vermelding op de factuur en/of locatie adres van onze diensten).
* Telefoonnummer (om je tijdig te kunnen bellen bij wijzigingen of vragen)

Hoe lang bewaar ik mijn data
Ik bewaar mijn data 7 jaar om te voldoen aan de wettelijke eis van de Belastingdienst

Keuzes voor opname van jou persoonsgegevens
Vanzelfsprekend bied ik je de mogelijkheid tot het veranderen, gegevensoverdraging of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan mij is verstrekt. Dit verzoek kun je per e-mail aan mij doorgeven waarna ik de door jou opgegeven informatie zal verwijderen uit mijn bestand.
Om er zeker van te zijn dat het bovengenoemde e-mail verzoek door jou is gedaan, vragen ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit uiteraard ter bescherming van je privacy.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website heeft zeker niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb ontvangen van een minderjarige, neem dan contact met mij op via de bovenstaande gegevens.

Welke cookies gebruiken ik op onze website, en waarom?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die geplaatst worden door onze website op computers, telefoons en tablets van bezoekers. Een cookie bevat identificatiegegevens, waarmee websites je kunnen herkennen, ongeacht welk apparaat je gebruikt.
Op mijn website gebruiken ik alleen technische (ofwel functionele cookies).
Aangezien deze cookies niet of nauwelijks je privacy aantasten mag ik deze -formeel gezien- zonder jouw toestemming plaatsen. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over jou. Deze cookies gebruiken ik om de website te verbeteren wat betreft de technische werking van de website.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser. Meer informatie over cookies? Op de website van de Consumentenbond kan je meer informatie vinden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ik deel de informatie die ik ontvang via de contact formulieren en emails enkel voor binnen de hosting van deze website. In dit geval sluiten ik met dit hosting bedrijf een verwerkersovereenkomst af om mij er van te verzekeren dat ook zij dezelfde AVG privacy normen en waarden hanteren als ik.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Deze privacy-verklaring is niet van toepassing op de inhoud van websites die een link naar de website van mij bevatten. Deze websites hebben mogelijk een eigen privacy-verklaring die je zelf zult moeten raadplegen.

Heb je een klacht of opmerking met betrekking tot mijn privacy beleid?
Neem dan gerust contact met mij op via de contactgegevens bovenaan dit document. Ik zal dan onmiddellijk voor een oplossing proberen te zorgen.
Bovenstaande Privacy Verklaring is ge-update/aangepast per 1 Augustus 2021